Previous
Next
Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học, sau đại học bảo đảm chất lượng; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

tầm nhìn 2045

Phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng theo hướng ứng dụng và phát triển Bệnh viện Trường hiện đại, phục vụ nhu cầu đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

giá trị cốt lõi

Trách nhiệm – Chất lượng – Hợp tác – Phát triển.

Tin tức và Sự kiện

Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo các đơn vị cung cấp gia công lắp đặt rèm cửa, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Quyết định về việc công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế , xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển chuyên khoa cấp 1 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 2 năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về Giấy báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Các Hoạt Động Của Trường

sinh viên khoa Răng hàm Mặt thực hành

Phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp

Translate »