Giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học đại học chính quy năm 2022

9683

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học đại học chính quy năm 2022:

1. Hướng dẫn nhập học (mặt sau của giấy báo trúng tuyển), xem chi tiết tại đây.

2. Giấy báo trúng tuyển ngành Y khoa

3. Giấy báo trúng tuyển ngành Dược học

4. Giấy báo trúng tuyển ngành Điều dưỡng

5. Giấy báo trúng tuyển ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

6. Giấy báo trúng tuyển ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

7. Giấy báo trúng tuyển ngành kỹ thuật phục hồi chức năng

8. Giấy báo trúng tuyển dự bị đại học