NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

450

Ngày 13/9/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022. Trong đợt nghiệm thu này có cho 05 đề tài đến từ các sinh viên ngành Y đa khoa, Y tế công cộng và Phục hồi chức năng. Nhà trường đã thành lập Hội đồng gồm các thành viên là các Thầy, Cô có kinh nghiệm, am hiểu sâu rộng về lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài đến từ trong Trường và được Nhà trường mời từ các bệnh viện theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP kết hợp Trường – Viện.

Hội đồng đã đánh giá rất cao tính mới, tính khoa học và tính cấp thiết của các đề tài năm nay. Kết quả đánh giá của Hội đồng 05 đề tài đều được xếp loại Tốt. Một số đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao, có thể tiếp tục phát triển thành các đề tài sâu rộng, đăng kí tham gia các cuộc thi NCKH của sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp Hội đồng: