TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  Các Thông báo trúng tuyển và nhập học đối với sinh...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo trúng tuyển và nhập học đối với sinh viên đại học chính...

  Thông báo chiêu sinh khóa đào tao liên tục “Kỹ thuật...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo chiêu sinh khóa đào tao liên tục "Kỹ thuật xét nghiệm vi...

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

  TRANG HỌC TRỰC TUYẾN

  TRA CỨU VĂN BẰNG

  THÔNG BÁO

  Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên...

  Lịch sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, năm học 2022-2023

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Lịch sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, năm...

  Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm...

  TIN MỚI

  Các Thông báo trúng tuyển và nhập học đối với sinh viên đại học...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo trúng tuyển và nhập học đối với sinh viên đại học chính...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai...

  Sáng ngày 22/9/2023, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, đến...

  Đoàn Kiểm tra số 180 của UBKT Thành ủy Đà Nẵng làm việc với...

  Sáng ngày 21/9/2023, đoàn Kiểm tra số 180 của UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBKT Đảng...

  CÁC VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành 1. Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng trường 2. Nghị quyết Hội nghị Hội...

  Các văn bản của Hội đồng trường

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành: Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường đại học...

  PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Luật phòng, chống ma túy

  Xem chi tiết Luật số 73/2021/QH14 về phòng, chống ma túy.

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn...

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn của Chính Phủ, Bộ Y tế: Luật phòng chống tham...

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, xem chi tiết tại đây.

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   ĐẢNG ỦY

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »