Thông tin liên hệ

  • Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
  • 99 Hùng Vương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
  • Phường Hòa Quí, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
  • (+84.0236) 3835380
  • dhkt@dhktyduocdn.edu.vn
  • https://dhktyduocdn.edu.vn