img
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Chuyên khoa Cấp I chuyên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học khoá 2, năm 2023
02/10/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Chuyên khoa Cấp I chuyên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học khoá 2, năm 2023, xem tại đây.

Thông báo kết quả Tuyển sinh chuyên khoa 1 năm 2023
14/09/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả Tuyển sinh chuyên khoa 1 năm 2023:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1 năm 2023
22/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1 năm 2023, xem thông báo.

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023 (lần 2)
04/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023 lần 2, xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023
12/06/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023
24/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh sau đại học năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2023
20/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, xem chi tiết.