img
Khoa Xét nghiệm Y học - Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức báo cáo seminar
27-01-2024

Sáng 29/12/2023, Khoa Xét nghiệm Y học - Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức báo cáo seminar với nội dung  “Hợp chất 8-bromobaicalein thể hiện khả năng kháng nhiều virus trong dữ liệu in vitro, in silico, in vivo và có thể là hoạt chất thuốc tiềm năng”. Buổi báo cáo seminar do TS. Cao Văn, giảng viên Khoa Xét nghiệm báo cáo; ThS.BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh, Phó trưởng Khoa phụ trách chủ trì, cùng với sự tham gia của các giảng viên trong khoa Xét nghiệm Y học.

Theo đó, buổi báo cáo chuyên đề bao gồm 4 nội dung chính, gồm: (1) Tổng quan về virus Dengue, Zika, Chikungunya (2)  Giới thiệu về dẫn xuất flavonoid halogen hóa – sự tổng hợp, các hoạt tính được cải thiện, những hoạt chất trong nhóm đã chứng minh được khả năng kháng virus. (3) Hoạt chất 8-bromobaicalein với hoạt tính kháng virus đã được chứng minh qua một số nghiên cứu, với các thí nghiệm in vitro, các phân tích in silico, và thử nghiệm in vivo. (4) Giới thiệu phần mềm GraphPad để phân tích dữ liệu, tính toán thống kê, và vẽ biểu đồ cho báo cáo khoa học. Ngoài ra, buổi Seminar cũng giới thiệu phần mềm GraphPad, thuộc top 10 công cụ thống kê y học, mạnh về khía cạnh vẽ biểu đồ phục vụ việc phân tích thống kê y học và lập biểu đồ, tính toán các chỉ số.

Thông qua buổi báo cáo, giúp cho cán bộ, giảng viên cập nhật thêm kiến thức về các hoạt chất tự nhiên và bán tổng hợp có khả năng ức chế virus, với tiềm năng làm hoạt chất cho các loại thuốc kháng virus tiềm năng, cũng như giới thiệu một công cụ phần mềm hữu ích cho việc nghiên cứu.