img
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2024
29-01-2024

Sáng ngày 27/01/2024, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có TS.BS Lê Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS.BS Lê Thị Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường;TS.BS Hoàng Hữu Khôi - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS.BS Đặng Văn Thởi - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Khắc Minh - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn cùng toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường. Hội nghị đánh giá những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của Nhà trường năm 2023, qua đó đề ra những giải pháp và nhiệm vụ cho năm 2024. Đồng thời, nhằm nâng cao tính dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của viên chức, người lao động trong quá trình xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Theo đó, Hội nghị đã thông qua các báo cáo liên quan gồm: Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2023 của Hội đồng trường; Báo cáo công khai quyết toán và tài chính năm 2023 của Nhà trường; Báo cáo công tác thanh tra của Ban TTND trong năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, Báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023. Hội nghị đã góp ý, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và giải trình các ý kiến đóng góp của VC - NLĐ đối với các hoạt động của Nhà trường trong năm 2023. Tại Hội nghị, chính quyền và công đoàn đã thông qua nội dung Giao ước thi đua giữa Nhà trường và Công đoàn năm 2024 và thực hiện ký kết giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường.

Hội nghị Viên chức, Người lao động là hoạt động diễn ra thường niên trên cơ sở của Luật thực hiện dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công văn của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động năm 2024.

Trung tâm CNTT-TT và Thư viện.