img
Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
28-12-2023

Chiều ngày 27/12/2023, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự với hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Quận ủy Hải Châu; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, BTV Công đoàn, BTV Đoàn thanh niên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, UBKT Đảng ủy, trưởng các đơn vị thuộc trường.

Theo đó, Hội nghị đã đánh giá toàn diện các mặt công tác; chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền, đoàn thể, triển khai các hoạt động chính trị chuyên môn của Nhà trường kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong năm 2023. Thông qua Nghị quyết năm 2024, với các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Phấn đấu kết nạp ít nhất 30 quần chúng ưu tú, trong đó có ít nhất 10 quần chúng là viên chức, người lao động trong Nhà trường; Tiếp tục lãnh đạo xây dựng đề án mở các chuyên ngành Dược, Hình ảnh y học và Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu; Công đoàn, Đoàn thanh niên Nhà trường xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 gắn chỉ tiêu tạo nguồn và phát triển đảng viên trong công đoàn viên và đoàn thanh niên; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của tổ chức cấp trên giao; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng theo chương trình của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng hướng đến mục tiêu giúp huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành Thị xã trong thời gian đến. Đồng thời, hội nghị đã thống nhất đề 21 nhóm giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024. Bên cạnh đó, hội nghị đã biểu quyết thông qua chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2024.

Đồng chí Lê Văn Nho - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Trung tâm CNTT-TT và Thư viện