img
Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ, ôn thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2)
19-01-2024

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ, ôn thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2)

 

Xem chi tiết tại đây.