img
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý
25-01-2024

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý.

Xem chi tiết tại đây