img
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2)
21-12-2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2)

Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại đây

1. Mẫu đơn dự thi

2. Mẫu sơ yếu lý lịch

3. Mẫu Giấy khám sức khỏe

4. Mẫu công văn cử đi dự thi

5. Mẫu giấy xác nhận thâm niên

6. Mẫu đơn xác nhận ưu tiên

7. Mẫu phiếu cam đoan

8. Mẫu phiếu dán ảnh