img
Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn và xác định người trúng tuyển Hợp đồng lao động năm 2023
10-03-2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn và xác định người trúng tuyển Hợp đồng lao động năm 2023 chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/1l-aWwGi1lJ0qYpv9J_qnQPOVG6W7ya9Q/view