img

Notice

Thông báo Quyết định về việc công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022
16-06-2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Quyết định về việc công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.