img
Thông báo đường link để vào trang sửa thông tin xét tuyển sinh năm 2023
08-05-2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo đường link để vào trang sửa thông tin xét tuyển sinh năm 2023 tại http://qltuyensinh.dhktyduocdn.edu.vn/DangKyXetHocBaTSDH/Edit