img
Thông báo Danh sách dự tuyển, thời gian địa điểm, nội dung phỏng vấn và xác định người trúng tuyển Kỳ tuyển dụng HĐLĐ đợt 3 năm 2023
03-11-2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Danh sách dự tuyển, thời gian địa điểm, nội dung phỏng vấn và xác định người trúng tuyển Kỳ tuyển dụng HĐLĐ đợt 3 năm 2023. Xem thông báo tại đây.