img
01/03 2024

Thông báo "Yêu cầu báo giá gia công lắp đặt thiết bị nội thất" Hot

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về yêu cầu báo giá, xem chi tiết tại đây

29/02 2024

Thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2024 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2024, xem chi tiết tại đây.

22/02 2024

Thông báo "Yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa" Hot

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về yêu cầu báo giá, xem chi tiết tại đây.

26/01 2024

Thông báo yêu cầu báo giá Hot

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về yêu cầu báo giá, xem chi tiết tại đây.

25/01 2024

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý Hot

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản cố định thanh lý.

19/01 2024

Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ, ôn thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2) Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ, ôn thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2)

 

21/12 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2) Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2)

20/12 2023

Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo liên tục "Chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ" Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo liên tục "Chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ"

18/12 2023

Thông báo "Yêu cầu báo giá" dịch vụ vệ sinh Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo "Yêu cầu báo giá" dịch vụ vệ sinh

05/12 2023

Thông báo "Yêu cầu báo giá" Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo "Yêu cầu báo giá"

14/11 2023

Thông báo "Thư mời báo giá" Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo "Thư mời báo giá"

10/11 2023

Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động đợt 3 năm 2023 Hot

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động đợt 3 năm 2023

01/06 2023

Thông báo Tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản chi tiết file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1Qw3TVYQVZ0QdMOsx_hDmRvs8wa4pYYgW/view

31/05 2023

Thông báo Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học vừa làm vừa học năm 2023 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học vừa làm vừa học năm 2023 (từ 01/6/2023 – 30/6/2023) tại đây.

08/05 2023

Thông báo đường link để vào trang sửa thông tin xét tuyển sinh năm 2023 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo đường link để vào trang sửa thông tin xét tuyển sinh năm 2023 tại http://qltuyensinh.dhktyduocdn.edu.vn/DangKyXetHocBaTSDH/Edit

03/05 2023

Thông báo Trang đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2023 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Trang đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2023 bằng đường link sau: https://qltuyensinh.dhktyduocdn.edu.vn/
DangKyXetHocBaTSDH/Index

16/03 2023

Thông báo các đơn vị cung cấp gia công lắp đặt rèm cửa Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo các đơn vị cung cấp gia công lắp đặt rèm cửa, xem chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/1Jp51vVji671SgOzbIk3u01lCRYWwu5NK/view 

10/03 2023

Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn và xác định người trúng tuyển Hợp đồng lao động năm 2023 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn và xác định người trúng tuyển Hợp đồng lao động năm 2023 chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/1l-aWwGi1lJ0qYpv9J_qnQPOVG6W7ya9Q/view

10/01 2023

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/1HWdgXdiv_0lrkKXslLCGrdZhtH9YeMAF/view

12/08 2022

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

16/06 2022

Thông báo Quyết định về việc công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 Hot

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Quyết định về việc công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.