Thông tin liên hệ

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Đc: 99 Hùng Vương – Đà Nẵng

Email: dhktyd@dhktyduocdn.edu.vn

Đt: 05113.835380 – Fax: 05113.835380