Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

283

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Tại buổi lễ Ban tổ chức đã trao giải Ba cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 cho sinh viên Trần Chánh Nghĩa, sinh viên lớp Đại học Dược 06B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phát động, tổ chức triển khai cuộc thi đến toàn thể sinh viên Nhà trường tham gia với hình thức thi trực tuyến trên trang https://hocvalamtheobac.vn.

Trong thời gian phát động, triển khai cuộc thi từ ngày 12-9 đến ngày 4-12-2022,đã thu hút nhiều sinh viên của Trường đã tích cực tham gia, trong số đó có sinh viên Trần Chánh Nghĩa, sinh viên lớp Đại học Dược 06B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã xuất sắc sắc vượt qua hàng triệu sinh viên cả nước tham gia cuộc thi và đã được Ban tổ chức chấm đạt giải Ba trong cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Để đạt được kết quả như trên là sực nỗ lực học tập, nghiên cứu, nhiệt tình trách nhiệm của bản thân sinh viên Trần Chánh Nghĩa, ngoài ra, còn có sự giúp đỡ, bồi dưỡng của các thầy, cô trong bộ môn Lý luận chính trị của Nhà Trường.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh:

Tin: Trung tâm CNTT-TT và Thư viện