Khối thi đua số 6-Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022” tại Trường Đại học Y Hà Nội

426

Ngày 20 tháng 8 năm 2022 Hội nghị tổng kết công đoàn Khối thi đua số 6 – Công đoàn Y tế Việt Nam đã được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị Khối trưởng năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Y tế Việt Nam có PGS.TS Phạm Thanh Bình – UV BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các đồng chí đại diện các cơ quan của Bộ Y tế và đại diện Công đoàn của 11 các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng Y Dược trong khối thi đua số 6.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh -Phó chủ tịch tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội, Khối trưởng khối thi đua trình bày Báo cáo kết quả hoạt động thi đua năm học 2021 – 2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 2023, Báo cáo đã nêu một số mặt thuận lợi và khó khăn trong năm học 2021 – 2022, đồng thời đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch năm 2022 – 2023 và phát động các phong trào thi đua theo sự chỉ đạo các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Động viên các đoàn viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng động, tích cực vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, yêu ngành nghề, yêu cơ quan đơn vị. Tạo nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua thực hiện Phong trào 1 triệu sáng kiến; Các đơn vị tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối; Triển khai đầy đủ chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị cũng đã thực hiện bỏ phiếu bình xét thi đua các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng Y Dược trong khối thi đua số 6 năm học 2021-2022 và bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 6 năm học 2022-2023 trong đó:

– Khối trưởng: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

– Khối phó: Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung giao ước thi đua trong khối năm học 2022-2023.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

Tin bài: Công đoàn Trường