Khoa Điều dưỡng đã tổ chức Seminar: Một số cập nhật ứng dụng công nghệ hút áp lực âm vào điều trị và chăm sóc vết thương phần mềm bằng hình thức trực tuyến

755

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2021, Khoa Điều dưỡng đã tổ chức Seminar: Một số cập nhật ứng dụng công nghệ hút áp lực âm vào điều trị và chăm sóc vết thương phần mềm bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của TS. Lưu Thị Thủy cùng các giảng viên của khoa Điều dưỡng và một số giảng viên khác trong trường.

Tại buổi báo cáo, ThS. Trần Thị Hoàng Oanh đã báo cáo những nội dung cơ bản như: 

  1. Đại cương về công nghệ hút áp lực âm trong điều trị và chăm sóc vết thương phần mềm
  2. Quy trình thực hiện liệu pháp hút áp lực âm trong chăm sóc vết thương
  3. Một số cập nhật và bằng chứng mới trong ứng dụng công nghệ hút áp lực âm trong điều trị và chăm sóc vết thương phần mềm

Các giảng viên tham gia đã thảo luận sôi nổi các nội dung trên và đưa ra các ý kiến thống nhất về áp dụng kiến thức, cập nhật mới vào giảng dạy chăm sóc vết thương.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Tin bài:   Khoa Điều dưỡng