KHOA Y

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đạo các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

– Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động phát huy hiệu quả của các dự án quốc tế; và trong nước; gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học và thực tiễn khám chữa bệnh.

– Quản lý giảng viên, cán bộ, viên chức và người học theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Nhà trường giao; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức và người học; đề xuất đào tạo, bối dưỡng cho đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa về các lĩnh vực khác nhau để hoàn thành tốt, hiệu quả nhiệm vụ được giao cho Khoa, cá nhân của Khoa.

– Tất cả giảng viên trong Khoa luôn quan tâm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chấp hành thực hiện tốt quy định của pháp luật Nhà nước, của Nhà trường; trong công tác chuyên môn luôn có tinh thần học hỏi, cải tiến phương giảng dạy, giáo trình; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

  1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA Y QUA CÁC THỜI KỲ

– TS.BS Nguyễn Anh Quân Trưởng khoa – Giai đoạn 2014– 2015

– PGS.TS Hoàng Ngọc Chương Phó Trưởng khoa – Giai đoạn 2014 – 2015

– ThS.BS Nguyễn Thái Nghĩa Phó Trưởng khoa – Giai đoạn 2014 – 2019

– TS.BS Nguyễn Đình Phương Thảo Phó Trưởng khoa – Giai đoạn 2014 – 2019

– TS.BS Lê Văn Nho Phụ trách khoa – Từ năm 2015 đến năm 2020

– TS.BS Đặng Văn Thởi, phó Trưởng khoa -Từ năm 2014 đến 2020

2. NHÂN LỰC

2.1. Ban chủ nhiệm Khoa

– Trưởng Khoa: TS.BS Đặng Văn Thởi

– Phó Trưởng khoa: ThS.BS Nguyễn Nguyên Trang

2.2. Các Bộ môn trực thuộc:

+ BM Y học cơ sở

+ BM Nội –Truyền nhiễm – Lao – Dược Lý – Y học cổ truyền

+ BM Ngoại – Ung Bướu – Y học hạt nhân

+ BM Phẫu thuật thực hành và Pháp Y

+ BM Sản

+ BM Nhi

+ BM Liên chuyên khoa (Mắt – Tai mũi họng – Tâm thần – Da liễu)

2.3. Nhân lực Khoa

– Số lượng: 74 cán bộ giảng viên, trong đó

+ Cơ hữu Trường: 37

+ Nghị định 111: 37

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

  • . Sau đại học: 68 (8 tiến sĩ, 60 thạc sĩ)

. Đại học: 6 (2 đang học cao học)

1. Về công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học:

Năm học Giờ kế hoạch Giờ thực hiện Giờ vượt
2015-2016 9964 14195 4250
2016-2017 8627 14081 5454
2017-2018 6814 12788 6129
2018-2019 6246 10820 4844
2019-2020 6879 11040 1149

2. Hoạt động khoa học công nghệ

– Đề tài NCKH: 33

– Sáng kiến khoa học: 4

– Số bài báo đăng trên các tạp chí: 16

3. Hoạt động giảng dạy

– Biên soạn giáo trình: đã biên soạn xong 33 giáo trình, trong đó 12 giáo trình đã thẩm định cấp trường.

– Ngân hàng đề thi: 3 ngân hàng đề thi đã nghiệm thu

– Seminar: 14

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

– Các giảng viên của Khoa tham gia khám chữa bệnh tại Trung tâm chẩn đoán y khoa của Trường, là lực lượng nòng cốt của Trung tâm chẩn đoán Y khoa.

– Ngoài ra, các giảng viên trong Khoa còn tham gia công tác của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trường và các Hội đồng thi tốt nghiệp của Trường, các dự án của nhà trường, tất cả công việc được giao đều được hoàn thành, các Đoàn viên thuộc Chi đoàn Giáo viên tham gia tích cực các phong trào hoạt động của Đoàn, đoàn viên thuộc tổ Công đoàn của Khoa tham gia mọi công tác do Công đoàn tổ chức, các đảng viên trong Khoa đều là được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Thành tích

5.1. Danh hiệu thi đua

Năm học Danh hiệu thi đua Số quyết định, cơ quan ban hành quyết định
2012-2013 Tập thể Lao động Xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2013-2014 Tập thể Lao động Xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2014-2015 Tập thể Lao động Xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động Xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động Tiên tiến QĐ số 590/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 18/12/2017; Trường ĐHKT Y-Dược ĐN
2017-2018 Tập thể Lao động Xuất sắc QĐ số243/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 21/1/2019;Trường ĐHKT Y-Dược ĐN

 

5.2. Hình thức khen thưởng

Năm học Hình thức khen thưởng Số quyết định, cơ quan ban hành quyết định
2013-2014 Bằng khen Bộ Y tế Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2015-2016 Bằng khen Bộ Y tế Quyết định số 1324/QĐ-BYT ngày 5/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Translate »