Nhân sự khoa Xét nghiệm

3. Tổ chức – nhân sự (Management systems and staffs)

Danh sách GV:

Bộ môn Hóa sinh

Hồ Thị Tuyết Thu tuyetthuxn@dhktyduocdn.edu.vn

Ngô Thị Tuyết ngothituyet@dhktyduocdn.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Honglinh213@dhktyduocdn.edu.vn

Huỳnh Thị Ngọc Ánh huynhngocanhxn@dhktyduocdn.edu.vn

Lê Thị Hà My lehamy@dhktyduocdn.edu.vn

Nguyễn Lê Diệu Hiền dieuhienxn@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn Huyết học

Nguyễn Thị Hạnh hanhHH-danang@dhktyduocdn.edu.vn

Nguyễn Thị Quỳnh Nga nga-haematology@dhktyduocdn.edu.vn

Lư Thị Thu Huyền huyen-hh@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn Vi sinh

Nguyễn Thị Đoan Trinh doantrinhxn@dhktyduocdn.edu.vn

Lê Nguyễn Nguyên Hạ nguyenha20@dhktyduocdn.edu.vn

Nguyễn Huy Hoàng hoangnguyenxn1212@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn Ký sinh trùng

Cao Văn cao@dhktyduocdn.edu.vn

Phan Cẩm Ly pcamly82@dhktyduocdn.edu.vn

Nguyễn Nhật Giang nhatgiang88@dhktyduocdn.edu.vn

Nguyễn Thị Gia Khánh giakhanh517@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn SHPT

Nguyễn Văn Song ngvsong@gmail.com (Trưởng Bộ môn SHPT kiêm Trưởng Phòng QL.NCKH-HTQT trường)

Trần Anh Khoa khoa.tran@dhktyduocdn.edu.vn

Trần Quốc Tý quoctytran@dhktyduocdn.edu.vn

* Hoàng Thị Minh Hòa  (GV Khoa XNYH kiêm nhiệm cán bộ phòng Đào tạo)

hoahoangxn@dhktyduocdn.edu.vn )

*CB chuyên trách phòng lab Xét nghiệm Y học:

1 – Nguyễn Thị Anh Chi    anhchixn@dhktyduocdn.edu.vn

2 – Nguyễn Thị Thanh Xuân   thanhxuanxn@dhktyduocdn.edu.vn