Cơ sở, tiện ích học tập Khoa Xét nghiệm

4. Cơ sở, tiện ích học tập (Study infrastructure and facilities) :

+Văn phòng Khoa: tầng 4, block nhà A, cơ sở 1 (99 Hùng Vương, Tp Đà Nẵng)

+ Cơ sở vật chất cho dạy học:

> cơ sở vật chất dùng chung với trường (giảng đường lý thuyết, thư viện, căn-tin, nhà thể thao đa năng, phòng multimedia ngoại ngữ, phòng máy tin học,….),

> học thực hành tại hệ thống các phòng lab (Bao gồm cả lab chuyên môn, được bố trí tại tầng 4 của 2 block nhà A và nhà B): Tổng diện tích hơn 2.450 m2. Gồm: (tầng 4 khu A) 01 phòng TT cho mỗi chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng, 03 phòng TT Sinh học phần tử, 01 phòng Tiệt khuẩn – hấp sấy; (tầng 4 khu B) 02 phòng TT cho mỗi chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng, 01 phòng Tiệt khuẩn – hấp sấy.

+ Trang thiết bị đầy đủ và hiện đại: nổi bật có các máy Sinh hóa – miễn dịch tự động, hệ thống Realtime PCR, Kính hiển vi truyền hình, các tủ an toàn sinh học cấp 2, tủ ấm nuôi cấy vi khuẩn,……