KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC

Khoa Xét nghiệm Y học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có tiền thân là Bộ môn Xét nghiệm của trường:

+ Trường Cán bộ Quân- Dân Y thành lập ngày 26/3/1963.

Sau đó, trường lần lượt được đổi tên gọi qua các giai đoạn:

+ Trường Cán bộ Y tế Trung – Trung bộ , từ năm 1966

+ Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương II , từ năm 1976 (cùng với trường TW I ở Hải Dương, TWIII ở TpHCM là 03 trường Kỹ thuật trực thuộc Bộ).

+ Trường Trung học Kỹ thuật Y tế  II – Bộ Y tế , từ năm 1997

+  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế  II – Bộ Y tế , từ năm 2006

Được nâng cấp thành Khoa Xét nghiệm của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng khi được nhận quyết định nâng cấp vào năm 2013 – là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Y tế duy nhất ở miền Trung (Trường ĐH Y Khoa Vinh thuộc Đại học Vinh, Trường ĐH Y Dược Huế thuộc Đại học Huế, là các đại học vùng thuộc Bộ GD&ĐT)

Trong suốt thời gian qua, đơn vị đã đào tạo hàng nghìn kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp và cao đẳng chính quy và liên thông cho ngành y tế. Cụ thể là:

– Đã đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm: 10 khóa (120 – 200 sinh viên/khóa)

– Đã đào tạo Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm: 38 khóa (50 – 150 học sinh/khóa)

Từ khi trường nâng cấp lên Đại học, Bộ môn Xét nghiệm được nâng cấp lên thành Khoa Xét nghiệm Y học. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, Khoa hiện đảm nhận giảng dạy Cử nhân Xét nghiệm Y học đa khoa, với 2 khóa đầu tiên (2013 – 2017, 2014 – 2018) đã tốt nghiệp. Tính đến 2019, Khoa đang đào tạo đến khóa thứ 07 (niên khóa 2019 – 2023).

Hình Tập thể giảng viên Khoa

Sơ đồ tổ chức:

Tập thế giảng viên của Khoa

Danh sách GV:

Bộ môn Hóa sinh

 1. Hồ Thị Tuyết Thu, tuyetthuxn@dhktyduocdn.edu.vn
 2. Ngô Thị Tuyết , nttuyet@dhktyduocdn.edu.vn
 3. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, honglinh213@dhktyduocdn.edu.vn
 4. Huỳnh Thị Ngọc Ánh, huynhngocanhxn@dhktyduocdn.edu.vn
 5. Lê Thị Hà My, lthmy@dhktyduocdn.edu.vn
 6. Nguyễn Lê Diệu Hiền, nldhien@dhktyduocdn.edu.vn
 7. Vũ Thị Ngọc Lan, tnlan@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn Huyết học

 1. Nguyễn Thị Hạnh, nthanh@dhktyduocdn.edu.vn
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, ntqnga@dhktyduocdn.edu.vn
 3. Lư Thị Thu Huyền, ltthuyen@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn Vi sinh vật

 1. Nguyễn Thị Đoan Trinh, doantrinhxn@dhktyduocdn.edu.vn
 2. Lê Nguyễn Nguyên Hạ, lnnguyenha@dhktyduocdn.edu.vn
 3. Nguyễn Huy Hoàng, nhhoang@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn Ký sinh trùng

 1. Cao Văn, van.cao@dhktyduocdn.edu.vn
 2. Phan Cẩm Ly, pcly@dhktyduocdn.edu.vn
 3. Nguyễn Nhật Giang, nhatgiang88@dhktyduocdn.edu.vn
 4. Nguyễn Thị Gia Khánh, ntgkhanh@dhktyduocdn.edu.vn

Bộ môn SHPT

 1. Nguyễn Văn Song, nvsong@dhktyduocdn.edu.vn (Trưởng Bộ môn SHPT, kiêm nhiệm Trưởng Phòng QL.NCKH-HTQT trường)
 2. Trần Anh Khoa, khoa.tran@dhktyduocdn.edu.vn
 3. Trần Quốc Tý, tqty@dhktyduocdn.edu.vn

* Hoàng Thị Minh Hòa, htmhoa@dhktyduocdn.edu.vn (GV Khoa XNYH kiêm nhiệm cán bộ phòng Đào tạo)

* CB phụ trách các phòng thực hành Khoa XNYH (kiêm nhiệm):

ThS. Nguyễn Nhật Giang

*CB chuyên trách phòng lab Xét nghiệm Y học dịch vụ:

 1. Nguyễn Thị Anh Chi, ntachi@dhktyduocdn.edu.vn
 2. Nguyễn Thị Thanh Xuân, nttxuan@dhktyduocdn.edu.vn
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế.
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2017-2018 Tập thể Lao động xuất sắc Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường đã thống nhất đề nghị Bộ Y tế tặng danh hiệu.

 

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2014 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2015 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2016 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1324/QĐ-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2017 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số ……/QĐ-BYT ngày ….. tháng …… năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Translate »