KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Liên hệ:

Văn phòng khoa Điều dưỡng: Tầng 5, khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Tiền thân của khoa Điều dưỡng là Bộ môn Lâm sàng, được thành lập vào ngày 26/3/1963, cũng là ngày thành lập Trường Cán bộ Quân – Dân Y (tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng). Tháng 10/1977, khóa Điều dưỡng Trung cấp đầu tiên được bắt đầu đào tạo tại Bộ môn. Năm 1978, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được thành lập, tách ra từ Bộ môn Lâm sàng. Tháng 01/1997, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được đổi tên thành Bộ môn Điều dưỡng.

Trước yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực y tế, tháng 4/2013, Bộ môn Điều dưỡng được nâng cấp thành Khoa Điều dưỡng khi Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

 Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Khoa

Sứ mạng: Đóng góp vào sự phát triển ngành Điều dưỡng Việt Nam thông qua công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH và ứng dụng khoa học hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tầm nhìn: Đến năm 2045, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác đào tạo, NCKH Điều dưỡng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Việt Nam.

Triết lý giáo dục: Đào tạo dựa trên năng lực, chuyên nghiệp, hội nhập

Đào tạo dựa trên năng lực: Tập hợp các hoạt động, phương tiện, phương pháp và công cụ hỗ trợ có kế hoạch nhằm khuyến khích người học vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ và khả năng trí tuệ của bản thân để đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp và thích ứng với nhu cầu xã hội.

Chuyên nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, đội ngũ giảng viên, nhân viên làm việc hiệu quả và có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới trong giáo dục.

Hội nhập: Duy trì và phát triển sự liên kết giữa Nhà trường với các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi: Trí tuệ – Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hội nhập.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Với vị thế là một khoa đào tạo nguốn nhân lực chất lượng và trình độ cao. Khoa Điều dưỡng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

* Chức năng:                                

– Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học và tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa chính quy và liên thông, một số chuyên ngành Y-Dược khác và các khóa đào tạo liên tục;

– Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá;

– Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác trong lĩnh vực Y-Dược nói chung và Điều dưỡng nói riêng;

– Phối hợp và triển khai các dự án, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng;

– Xây dựng đội ngũ giảng viên và nhân viên của Khoa đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng và lối sống cho giảng viên và nhân viên của Khoa;

– Quản lý công tác học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên Điều dưỡng;

– Đẩy mạnh hợp tác trường – viện với các cơ sở y tế trong công tác đào tạo điều dưỡng và chăm sóc người bệnh;

– Hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong công tác đào tạo liên tục cho điều dưỡng;

– Tham gia các hoạt động xã hội trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân;

– Xây dựng kế hoạch dự trù mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học của khoa. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;

* Nhiệm vụ:

Biên soạn giáo trình, kế hoạch dạy học, cải tiến và cập nhật phương pháp dạy học theo sự phát triển của ngành;

Nghiên cứu khoa học (cấp trường và cấp bộ), sáng kiến cải tiến trong giảng dạy;

Tạo mối quan hệ tốt với các cơ sở y tế có sinh viên thực tập; 

Đổi mới phương pháp dạy học tích cực;

Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh sinh viên;

Làm chủ nhiệm, quản lý các lớp học sinh, sinh viên được phân công;

– Giảng dạy lý thuyết theo giờ phân công hằng năm;

– Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập tại trường và thực hành tại bệnh viện;

– Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng dạỵ;

Tập thể giảng viên của Khoa

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC

Khoa Điều dưỡng hiện có 26 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 phó trưởng khoa
theo Nghị định 111/CP/2017, 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 11 Thạc sĩ, 11 cử nhân trong đó có 07 cán bộ đang học cao học.

Khoa gồm 5 Bộ môn/đơn vị là Bộ môn Điều dưỡng cơ bản, Bộ môn Điều dưỡng đa khoa, Bộ môn Điều dưỡng chuyên khoa, Bộ môn Điều dưỡng người cao tuổi và Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng.

Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2009-2010 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 1889/QĐ-BYT ngày 10/6/2011; Bộ Y tế.
2010-2011 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2017-2018 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 243/QĐ-BYT ngày 21/01/2019; Bộ Y tế.
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 748/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 26/12/2019 và đề nghị Bộ Y tế ký quyết định công nhận danh hiệu.
2019-2020 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 1307/QĐ – BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế
2020-2021 Tập thể Lao động xuất sắc Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường đã bình xét và đề nghị Bộ Y tế tặng danh hiệu

 Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2010 – 2011 Bằng khen Theo QĐ số 1141/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2012; Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2011 – 2012 Bằng khen Theo QĐ số 494/QĐ- TTg ngày 21/3/2013; Thủ tướng chính phủ.
2012 – 2013 Bằng khen Theo QĐ số 4107/QĐ-BYT ngày 15/10/2013; Bộ Y tế
2016 – 2017 Bằng khen Theo QĐ số 600/QĐ-BYT ngày 24/01/2018; Bộ Y tế.
2018- 2019 Bằng khen Theo QĐ số 263/QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế.
2016- 2020 Bằng khen Theo QĐ số 2681/QĐDGĐT ngày 18/9/2020;Bộ Giáo dục Đào tạo.
Translate »