KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Liên hệ:

Văn phòng khoa Điều dưỡng: Tầng 5, khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

Qúa trình hình thành và phát triển của khoa Điều dưỡng

 • Tiền thân của khoa Điều dưỡng là Bộ môn Lâm sàng, được thành lập vào ngày26/3/1963, cũng là ngày thành lập Trường Cán bộ Quân – Dân Y (tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng).
 • Tháng 10/1977, Bộ môn Lâm sàng bắt đầu đào tạo khóa Điều dưỡng Trung cấp đầu tiên.
 • Năm 1978, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được tách ra từ Bộ môn Lâm sàng.
 • Tháng 01/1997, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được đổi tên thành Bộ môn Điều dưỡng.
 • Tháng 4/2013, Bộ môn Điều dưỡng được nâng cấp thành Khoa Điều dưỡng khi trường được nâng cấp thành trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
 • Khoa Điều dưỡng hiện có 24 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 11 Thạc sĩ, 02 học viên thạc sĩ và 09 cử nhân điều dưỡng. Khoa gồm 5 Bộ môn/đơn vị là Bộ môn Điều dưỡng cơ bản, Bộ môn Điều dưỡng đa khoa, Bộ môn Điều dưỡng chuyên khoa, Bộ môn Điều dưỡng người cao tuổi và Đơn vị huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng.

Lãnh đạo khoa Điều dưỡng qua các thời kỳ

 • Từ 1978 – 1990: CN. Lý thị Hạnh
 • Từ 1991 – 5/2017: ThS.BS. Đặng Ngọc Lực
 • Từ 6/2017 – 9/2018: ThS. Đàm Thị Kim Ân
 • Từ 9/2018 – 5/2020: ThS. Huỳnh Thị Ly
 • Từ 5/2020 đến nay: TS. Lưu Thị Thủy
Tập thể giảng viên của Khoa

Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2009-2010 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 1889/QĐ-BYT ngày 10/6/2011; Bộ Y tế.
2010-2011 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2017-2018 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 243/QĐ-BYT ngày 21/01/2019; Bộ Y tế.
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc Theo QĐ số 748/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 26/12/2019 và đề nghị Bộ Y tế ký quyết định công nhận danh hiệu.

 Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2010 – 2011 Bằng khen Theo QĐ số 1141/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2012; Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2011 – 2012 Bằng khen Theo QĐ số 494/QĐ- TTg ngày 21/3/2013; Thủ tướng chính phủ.
2012 – 2013 Bằng khen Theo QĐ số 4107/QĐ-BYT ngày 15/10/2013; Bộ Y tế
2016 – 2017 Bằng khen Theo QĐ số 600/QĐ-BYT ngày 24/01/2018; Bộ Y tế.
Translate »