KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

759

Ngày 21/3/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài (ĐGN) 02 CTĐT trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học và ngành Dược học.

Tham gia đợt khảo sát sơ bộ, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Trần Thị Hà, Chuyên gia Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước – Trưởng Đoàn ĐGN; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, TP CNCL Trung tâm KĐLCGD, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – Thư ký Đoàn ĐGN; PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Giám sát Đoàn ĐGN; Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh – Cán bộ hỗ trợ hành chính Đoàn ĐGN.

Về phía Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có TS.BS. Lê Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá các CTĐT; TS. Lê Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS.BS. Hoàng Hữu Khôi, Phó Hiệu trưởng – Thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng tự đánh giá 02 CTĐT ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học và Dược học cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức đoàn thể của Trường.

Một số hình ảnh Đoàn đánh giá ngoài tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng

Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng, tham quan một số địa điểm (phòng Hội nghị KSCT, các phòng phỏng vấn,…) nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Sau buổi kiểm tra hồ sơ minh chứng tự đánh giá 02 CTĐT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có buổi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 02 CTĐT. Hai bên đã cùng nhau trao đổi, thống nhất về nguyên tắc làm việc; kế hoạch của đợt khảo sát chính thức; các tài liệu, minh chứng cần bổ sung; thành phần và số lượng các đối tượng phỏng vấn; địa điểm cần quan sát, kiểm tra; công tác hậu cần phục vụ cho đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 16/4/2022 đến ngày 20/4/2022.

Hội nghị giữa Đoàn đánh giá ngoài và Trường Đại học Kỹ thuật y – Dược Đà Nẵng

Đoàn chuyên gia ĐGN đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá, công tác chuẩn bị cho hoạt động ĐGN và cam kết sẽ thực hiện đánh giá với tinh thần khách quan, chuyên nghiệp, trung thực và chính xác để qua đó có những đề xuất giúp Trường nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá các CTĐT phát biểu tại Hội nghị KSSB

PGS.TS. Trần Thị Hà, Nguyên nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trưởng đoàn ĐGN báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 02 CTĐT

PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên – Thư ký Đoàn trao đổi với Nhà trường những nội dung cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức

PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá các CTĐT; PGS. TS. Trần Thị Hà – Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và PGS.TS Nguyễn Phương Nga ký Biên bản khảo sát sơ bộ và chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD