Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, năm học 2019-2020

1524

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020, ngày 27 tháng 01 năm 2021 Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm học, những tồn tại, các giải pháp khắc phục cũng như những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghị gồm có:

TS.Lê Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

PGS. TS. Nguyễn Khắc Minh, PBT Đảng ủy, Hiệu trưởng

Đại diện các Thầy, Cô là trưởng và phó các khoa; bộ môn trực thuộc khoa; bộ môn trực thuộc Trường; các phòng chức năng và trung tâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Khắc Minh đã nêu rõ tầm quan trọng của khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong trường đại học. Song song với đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong các tiêu chí xác định vị trí của Nhà trường trong bảng xếp hạng các trường đại học. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng để Nhà trường có thể tiếp cận được các nguồn hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất cũng như chỉ tiêu đào tạo từ các Bộ Y tế và Giáo dục và Đào tạo. Để làm được điều này, Hiệu trưởng đã chỉ đạo các khoa, phòng, bộ môn luôn nỗ lực, có kế hoạch cụ thể tìm hướng nghiên cứu để có những công trình khoa học có tính khoa học, ứng dụng và đăng được trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Hiệu trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu triển khai các đề tài cấp Bộ, thành phố và tỉnh. Đặc biệt là đăng ký các đề tài cấp cơ sở của Thành phố Đà Nẵng để có nguồn kinh phí tốt hơn trong công tác triển khai nghiên cứu. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng đề nghị các đơn vị tận dụng mối quan hệ với các GS, Nhà khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, có chất lượng để có những sản phẩm nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế.

Hội nghị đã lắng nghe TS. Nguyễn Văn Song trưởng phòng Quản lý KH-CN&HTQT đã báo cáo kết quả tổng kết, những vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai, các giải pháp cũng như kế hoạch triển khai hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh nhưng Nhà trường đã được phê duyệt 01 đề tài cấp Thành phố Đà Nẵng; tiếp tục triển khai giai đoạn 2 đề tài cấp tỉnh Quảng Nam và đánh giá tiến độ 02 đề tài cấp cơ sở Thành phố Đà Nẵng. Nhà trường cũng đã tổ chức nghiệm thu hoàn chỉnh cho 31 đề tài cấp cơ sở và nghiệm thu từng phần cho 7 đề tài. Việc tổ chức các Hội đồng nghiêm túc và bài bản, Nhà trường đã tiến hành mời các chuyên gia, bác sĩ theo chuyên môn tham gia phản biện, thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho các chủ nhiệm đề tài nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã có 38 bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và 17 bài trên các tạp chí quốc tế (trong đó có 11 bài thuộc danh mục ISI, Scopus và 6 Open access ). Nhà trường cũng đã tổ chức trao thưởng cho các tác giả chính bài báo quốc tế có chỉ số IF cao với tổng số tiền là 57.000.000 đồng.

Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã triển khai 16 seminars khoa học; nghiệm thu 08 sáng kiến cải tiển. Các seminars khoa học đã cập nhật những cập nhật những kiến thức, phương pháp mới trong nghiên cứu, giảng dạy và điều trị. Các sáng kiến cải tiển đã mang tính ứng dụng cao và có thể triển khai khai tại Trường. Nhà trường cũng đã tổ chức liên tiếp 3 Hội thảo quốc tế chuyên ngành tại trường với sự tham gia của các giáo sư, bác sỹ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện của Đức, Estonia và cấp chứng chỉ cho các cán bộ, bác sỹ tham gia.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà trường vẫn cố gắng duy trì hợp tác với các đối tác hiện có và đã tổ chức tiếp đón 10 đoàn khách quốc tế với 26 lượt khách đến thăm và làm việc tại Trường. Công tác an ninh chính trị được đảm bảo và duy trì làm việc trực tuyến với các đối tác.

Báo cáo cũng nêu những vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện như thủ tục thanh toán đề tài; nhiều cá nhân không đúng chuyên ngành cùng đứng tên trong bài báo khoa học, các vấn đề về thực hiện tiến độ công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng như đề xuất những giải pháp khắc phục,… Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học 2020-2021 là đẩy mạnh công bố quốc tế, tiếp cận các đề tài cấp Bộ, tỉnh, thành phố và cơ sở. Cần tiếp tục triển khai các seminars khoa học nhằm thúc đẩy giao lưu học thuật của từng đơn vị và các đơn vị trong toàn Trường. Đánh giá về báo cáo tổng kết, Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương Phòng QLKH-CN&HTQT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ đạo những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học mới. Các vấn đề gặp phải cần phải nghiên cứu phối hợp với các đơn vị để giải quyết và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Hiệu trưởng đã chủ trì phần thảo luận và cùng Phòng QLKH-CN&HTQT giải đáp các vấn đề gặp phải của các đại biểu.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hiệu trưởng đã phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị.  Hội nghị đã trao hoa cho đơn vị có thành tích xuất sắc nhất về hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học 2019-2020.

Phát biểu Chỉ đạo của PGS. TS. Nguyễn Khắc Minh, Hiệu trưởng Nhà trường
Báo cáo tổng kết của TS. Nguyễn Văn Song, TP. Quản lý KH-CN&HTQT
Các đại biểu thảo luận
Phát biểu TS. Lê Văn Nho, Chủ tịch Hội đồng trường

Tin bài: Phòng Quản lý KH-CN&HTQT