Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2022-2023 – Khối thi đua số 6

135

Ngày 19 tháng 8 năm 2023 Hội nghị tổng kết công tác công đoàn Khối thi đua số 6 – Công đoàn Y tế Việt Nam đã được tổ chức tại Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng.

Tham dự hội nghị, về phía Công đoàn Y tế Việt Nam có đ/c Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đ/c Hoàng Xuân Thảo- UV BTV, Trưởng Ban chính sách pháp luật – Quan hệ lao động, lãnh đạo Đảng ủy – Ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn của 11 trường đại học, học viện và cao đẳng Y Dược trong khối thi đua số 6.

Đ/c Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trưởng khối trình bày báo cáo kết quả hoạt động của khối trong năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023 – 2024. Hội nghị đã thống nhất các nội dung giao ước thi đua trong khối năm học 2023-2024.

Hội nghị cũng đã thực hiện bỏ phiếu bình xét thi đua năm học 2022-2023 cho các công đoàn cơ sở các trường thuộc Khối thi đua số 6 và bầu Khối trưởng, Khối phó năm học 2023-2024 trong đó

– Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng được Khối 6 đề nghị tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm học 2022-2023.

– Khối trưởng: Công đoàn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

– Khối phó 1 là Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng và Khối Phó 2 là Công đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Một số hình ảnh về Hội nghị: