Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025

2350

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ năm 2021, ngày 06/4/2021 Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, tiến sĩ Lê Văn Nho – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, thảo luận và đóng góp ý kiến sâu sắc của các thành viên trong Hội đồng trường về các quy chế Nhà trường trình Hội đồng trường qua đó quyết nghị để thông qua.

Tại phiên họp, các thành viên của Hội đồng trường đã nghe báo cáo các dự thảo, đồng thời tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến các quy chế và một số nội dung trọng tâm: quy chế hoạt động của Hội đồng trườngnhiệm kỳ 2020 – 2025, quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường; quy chế quản lý tài chính của Nhà trường; chủ trương thành lập các phòng, trung tâm của Nhà trường; việc mở mã ngành đào tạo bác sĩ RHM; mã ngành đào tạo sau đại học, chủ trương thu học phí năm học 2021-2022. Đồng thời, xin ý kiến các thành viên để quyết nghị thông qua việc thành lập các phòng, trung tâm: Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Thanh tra pháp chế; Trung tâm nghiên cứu y sinh học và chuyển giao công nghệ, Trung tâm huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Trung tâm thông tin, truyền thông và thư viện.

Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi Bộ Y tế có quyết định công nhận Hội đồng trường vào tháng 11/2020, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng góp phần vào công tác quản trị của Nhà trường ngày càng tốt hơn, phát triển hơn trong thời gian đến.

Hội đồng trường được thành lập trên cơ sở của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng gồm 25 thành viên trong đó có các thành viên là giám đốc, phó giám đốc: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các thành viên trong Nhà trường là đại diện Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Công đoàn, đại diện BCH Đoàn thanh niên là người học, trưởng một số phòng, khoa, bộ môn trong Nhà trường.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng trường đã biểu quyết thông qua toàn bộ các dự thảo quy chế, thông qua chủ trương thành lập các phòng, trung tâm và các chương trình công tác trọng tâm của năm 2021.

Một số hình ảnh của Hội nghị Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Tin bài: Phòng Hành chính Tổng hợp