Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1957

Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường (cơ sở 2) Ban Thường vụ Đảng uỷ trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và báo cáo tại hội nghị đại diện lãnh đạo Quận uỷ Hải Châu có đồng chí Hoàng Giang Yên Thuỷ – Uỷ viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu, về phía lãnh đạo Nhà trường có đồng chí Lê văn Nho – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, toàn thể viên chức của Nhà trường, đại diện sinh viên; Bí thư các chi đoàn, Lớp trưởng các lớp, Ban Chấp hành các Liên chi đoàn và Ban Chấp hành đoàn trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày chuyên đề về chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2045. Đồng chí lê Văn Nho – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày tóm tắt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đặc biệt, hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Giang Yên Thuỷ – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ – Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châubáo cáo với hội nghị về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu trong nhiệm kỳ để quyết tâm xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống.

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên và sinh viên nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội quận Hải Châu lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày chuyên đề về chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2045.
Đồng chí lê Văn Nho – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày tóm tắt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Hoàng Giang Yên Thuỷ – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ – Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu báo cáo với hội nghị về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Khung cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin: văn phòng Đảng uỷ