HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG KHOÁ XVIII

433

Ngày 06/7/ 2022 Đảng uỷ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị (mở rộng) Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lê Văn Nho – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Nguyên Hiệu Trưởng Nhà trường đồng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, các đồng chí trong Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ trực thuộc và Văn phòng Đảng uỷ.

Hội nghị đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về các mặt công tác chính trị, tư tưởng, chính trị chuyên môn, quốc phòng-an ninh, công tác đoàn thể và công tác Xây dựng Đảng, theo Nghị quyết đã đề ra cho năm 2022 đạt được những kết quả nổi trội, như sau:

(1)Tổ chức triển khai hoàn thành công tác kiểm định công tác cơ sở giáo dục, hoàn thành 02 chương trình đào tạo đối với 02 chuyên ngành (Xét nghiệm y học và Dược học), triển khai tốt công tác tổ chức giảng dạy đúng theo kế hoạch, hoàn thành hồ sơ công tác mở mã ngành đào tạo sau đại học (CKI) đối với 02 chuyên ngành (Điều dưỡng và Xét nghiệm y học), đã được Cục KHCN&ĐT – Bộ Y tế tiến hành thẩm định, triển khai mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các ngành Kỹ thuật y, Điều dưỡng, Hộ sinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng… với gần 2000 học viên. (2) Hoàn thành dự án trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được Bộ Y tế xem xét phê duyệt với 100 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm huấn luyện Kỹ năng tiền lâm sàng. (3) Công tác tổ chức cán bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới các đơn vị Trung tâm thuộc Trường đã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. (4) Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn TN Nhà trường đã được Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. (5) Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ cho kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và 10 năm nâng cấp thành Trường Đại học. (6) Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; theo dõi tình hình tư tưởng cán bộ viên chức, sinh viên kịp thời chấn chỉnh, đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII)

Hội nghị đã biểu quyết thông qua phướng hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2022, đó là:

  1. Triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 và triển khai thực hiện công tác đào tạo sau đại học đối với 2 chuyên ngành (Xét nghiệm Y học và Điều dưỡng)tuyển sinh trong năm học 2022 – 2023.
  2. Triển khai thực hiện đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo đại học (ngành Y khoa, Kỹ thuật Hình ảnh y học và Kỹ thuật Phục hồi chức năng).
  3. Triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm Hiệu trưởng Nhà trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung danh mục vị trí việc làm và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022;rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022.
  4. Triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư năm 2023. Cải tạo, sửa chữa sân nền nhà trường, hệ thống cửa giảng đường nhà B sau khi có Quyết định phê duyệt của Bộ Y tế, cải tạo tầng 2, 3, Nhà F làm khu giảng dạy tiếng Nhật theo hợp tác giữa Nhà trường với tập đoàn Aoyama -Nhật Bản.
  5. Công đoàn và Đoàn Thanh niên thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham gia thực hiện các hoạt động “tri ân”, “đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2022, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022, tổ chức các hoạt động tình nguyện hè năm 2022. Thực hiện bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường, nhiệm kỳ 2017 – 2023.
  6. Các hoạt động cho Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và 10 năm nâng cấp thành Trường Đại học.
  7. Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Triển khai thực hiện quy hoạch cấp uỷ giai đoạn 2025 – 2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị Quy định về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Triển khai thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025, rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà Trường khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy theo đúng với chương trình KTGS năm 2022. Tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên các đảng viên, các chi bộ trực thuộc về thực hiện Điều lệ Đảng, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác sinh hoạt chi bộ theo tinh thần, nội dung của Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

Nguồn: Văn phòng Đảng uỷ