TS. Lê Văn Nho – Chủ tịch Hội đồng trường
Email: lvnho@dhktyduocdn.edu.vn

 

—————————————————————————————————-

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

 1. Ông Lê Văn Nho, Bí thư Đảng ủy – Chủ Tịch Hội đồng trường;
 2. Ông Trần Viết Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế – Phó chủ tịch Hội đồng trường;
 3. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng trường;
 4. Ông Nguyễn Khắc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 5. Bà Lê Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 6. Bà Nguyễn Đình Phương Thảo, Trưởng phòng Đào tạo đại học, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 7. Ông Đặng Văn Thởi, Trưởng Khoa Y, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 8. Ông Hoàng Hữu Khôi, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 9. Bà Nguyễn Thị Nam Phong, Phó trưởng khoa Dược, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 10. Bà Lưu Thị Thủy, Trưởng Khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 11. Ông Nguyễn Minh Sơn, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 12. Bà Nguyễn Xuân Hương, Phụ trách khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 13. Ông Đoàn Văn Dũng, Phó bộ môn Hình ảnh Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 14. Bà Nguyễn Thị Đoan Trinh, Phó trưởng khoa Xét nghiệm, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 15. Bà Nguyễn Thị Nhạn, Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 16. Bà Tôn Hoàng Hương, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 17. Ông Lê Công Vượng, Trưởng phòng Quản trị – Trang thiết bị, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng – Thành viên;
 18. Bà Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng – Thành viên;
 19. Ông Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh Viện C Đà Nẵng – Thành viên;
 20. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc bệnh Viện C Đà Nẵng – Thành viên;
 21. Ông Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng – Thành viên;
 22. Bà Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng – Thành viên;
 23. Ông Trần Tứ Quý, Giám đốc bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng – Thành viên;
 24. Bà Tràn Thị Khánh Ngọc, Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng – Thành viên;
 25. Ông Trần Văn Hiếu, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó bí thư liên chi đoàn khoa Y, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – Thành viên.

—————————————————————————————————-

Translate »