Tháng 6 năm 2022, Bộ môn Hình ảnh y học đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng) thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học; hình thức đào tạo Chính quy.

Danh sách các học phần: Xem chi tiết tại đây

By HAYH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *