Phòng Quản trị – Trang thiết bị

1. Chức năng

Phòng Quản trị-Trang thiết bị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường bao gồm đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo trì và thanh lý tài sản phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1 Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, làm luận chứng xin kinh phí đầu tư, theo dõi thiết kế thi công xây dựng và có trách nhiệm về kỹ thuật đối với các công trình làm việc của Trường. Tổ chức nghiệm thu và theo dõi quyết toán công trình.

2.2 Nắm vững sơ đồ mặt bằng đất đai, sơ đồ thiết kế và tình trạng về các công trình nhà ở, nhà làm việc, điện, nước… của từng khu vực thuộc Trường để đề xuất ý kiến về xây dựng cơ bản và sửa chữa.

2.3 Lập kế hoạch kinh phí hằng năm, dự trù mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, phụ tùng linh kiện máy móc, văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học… trang bị cho các đơn vị bộ môn, khoa, phòng và các tổ chức trong Trường.

2.4 Tổ chức mua sắm, tiếp nhận vật tư trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học từ nguồn ngân sách và viện trợ theo đúng quy định, lập phương án phân phối trình Ban giám hiệu duyệt. Phối hợp với các đơn vị triển khai lắp đặt vận hành máy móc khi được cung cấp, lập hồ sơ và nội quy sử dụng máy.

2.5 Lập kế hoạch bảo dưỡng, tổ chức quản lý và theo dõi sửa chữa máy móc, thiết bị khi hư hỏng. Điều phối máy móc, thiết bị giữa các bộ môn, khoa, phòng, ban trong Trường, liên hệ trao đổi thiết bị cần thiết với các cơ quan bạn sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt.

2.6 Giúp Ban giám hiệu quản lý, tổ chức triển khai và thực hiện các dự án đầu tư để xây dựng phát triển trường.

2.7 Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, lập hồ sơ quản lý máy móc, trang thiết bị; định kỳ tổ chức kiểm tra máy móc thiết bị kỹ thuật nhà trường.

2.8 Kiểm kê báo theo quy định, đề xuất ý kiến xử lý những tài sản, thiết bị hư hỏng theo quy định.

2.9 Lập kế hoạch in ấn sách, tài liệu và các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng thực địa của trường.

2.10 Chuẩn bị, cung cấp các phương tiện nghe-nhìn và các phương tiện khác phục vụ đại hội, hội nghị, hội thảo, hội họp, các sự kiện văn nghệ, thể thao trong Trường…

2.11 Lập kế hoạch hằng năm và quản lý toàn bộ công tác sửa chữa nhỏ và chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước, chịu trách nhiệm quản lý và đề xuất ý kiến sử dụng kinh phí và hợp đồng sửa chữa.

2.12 Quản lý và đảm bảo cung cấp điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho toàn cơ quan.

2.13 Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, theo dõi quản lý toàn bộ tài sản, vật tư thông dụng đã cấp phát cho các đơn vị hoặc những trang thiết bị ở những giảng đường, các công trình công cộng khác. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động của toàn trường.

2.14 Quản lý việc đóng, mở giảng đường theo lịch dạy học; quản lý các loại máy móc phục vụ giảng đường, kiểm tra hư hỏng và đề xuất để khắc phục sửa chữa.

2.15 Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường./.

TÓM TẮT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ-TRANG THIẾT BỊ

STT

Chức năng nhiệm vụ phân công

1

Phạm Văn Tâm

Trưởng phòng

 Ngạch: Chuyên viên chính
Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung về chức năng nhiệm vụ thuộc phòng – phụ trách bộ phận công tác: – Sửa chữa TSCĐ và đầu tư xây dựng.- Điện, nước-Bảo trì thiết bị đào tạo.- Trực Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.- Bộ phận quản lý giảng đường; môi trường y tế (Phòng có 1 cán bộ chuyên trách).
Theo dõi công tác qua Phó trưởng phòng, phụ trách: – Mua sắm thiết bị đào tạo, vật tư tiêu hao;- Công tác quản lý tài sản.
Và một số mặt công tác khác.

2

Lê Công Vượng

Phó trưởng phòng

 Ngạch: Chuyên viên
Giúp Trưởng phòng và phụ trách bộ phận công tác:
– Mua sắm: Mua sắm thiết bị đào tạo, vật tư tiêu hao;- Công tác quản lý tài sản nhà trường.

3

Võ Hồng Văn

Nhân viên

 Ngạch:  Chuyên viên
Làm việc theo ngạch chuyên viên, chuyên trách:– Chuyên trách thực hiện công tác mua sắm vật tư, hóa chất và dụng cụ thực tập phục vụ công tác chuyên môn trường.- Tổng hợp danh mục nhu cầu mua sắm hàng năm.

4

Nguyễn Sỹ Nam

Nhân viên

 Ngạch:  Chuyên viên
Làm việc theo ngạch chuyên viên, chuyên trách:Cán bộ chuyên trách công tác Quản lý tài sản trường.- Chuyên trách thực hiện công tác mua sắm vật tư, hóa chất và dụng cụ phục vụ hoạt động Trung tâm chẩn đoán Y khoa.

5

Đinh Việt Cường

Nhân viên

 Ngạch:  Chuyên viên
Làm việc theo ngạch chuyên viên, chuyên trách:– Phụ trách công tác sửa chữa nhỏ thường xuyên tài sản cố định.- Cán bộ chuyên trách công tác môi trường y tế, chất thải, nước thải, rác thải y tế chung toàn trường.

6

Hoàng Thị Quang

Nhân viên/Kỹ sư XD

 Ngạch: Kỹ sư
Làm việc theo ngạch chuyên viên, chuyên trách:-Phụ trách công tác sửa chữa lớn tài sản cố định.-Đảm trách công tác hành chính của bộ phận/phòng.

7

Hồ Gia Lâm

Nhân viên/Kỹ sư XD

 Ngạch: Kỹ sư
Làm việc theo ngạch chuyên viên, chuyên trách:-Công tác đầu tư xây dựng, xây dựng cơ bản Trường.

8

Hoàng T.Thùy Trang

Nhân viên kho
(Cán sự)

 Ngạch: Cán sự
Làm việc theo ngạch cán sự, chuyên trách: -Thủ kho vật tư, hóa chất và trang thiết bị.-Nghiệp vụ kho, hành chính kho.

9

Ngô Ngọc Hưng

Nhân viên

 Ngạch: Chuyên viên kỹ thuật/Kỹ sư điện
Làm việc theo ngạch kỹ thuật, quản lý chuyên trách:– Tổ trưởng Tổ điện, nước.- Sửa chữa điện, nước và Bảo trì thiết bị.
Đảm trách việc kiểm tra điện, nước các nhà:NHÀ GĐ-HB-CBM (Khu nhà B)   TTBT&KĐTBYT (Khu nhà D) NHÀ TẬP THỂ CBGV (Khu nhà E)    

10

Nguyễn Văn Học

Nhân viên/Kỹ sư

 Ngạch: Chuyên viên kỹ thuật/Kỹ sư điện
Làm việc theo ngạch kỹ thuật, chuyên trách: -Sửa chữa điện, nước.-Chuyên trách chuyên sâu điện lạnh.-Sửa chữa bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế, thiết bị đào tạo;
Đảm trách việc kiểm tra xử lý điện, nước các nhà: TTCĐYK (Khu nhà A)- PHÒNG KHÁM 3 TẦNG (Khu nhà F)- KÝ TÚC XÁ,- NHÀ BẢO VỆ CỔNG TRƯỚC.
Chuyên sâu kỹ thuật để sửa chữa thiết bị đào tạo chuyên ngành:– KHOA ĐIỀU DƯỠNG,- KHOA Y,- BỘ MÔN HAYH,- BỘ MÔN GÂY MÊ.

11

Lê Văn Dũng

Nhân viên/Kỹ sư

 Ngạch: Chuyên viên kỹ thuật/Kỹ sư cơ khí

 

Làm việc theo ngạch kỹ thuật, chuyên trách: – Phụ trách sửa chữa trang thiết bị đào tạo, khoa học kỹ thuật Trường.- Sửa chữa điện, nước.
Chuyên sâu kỹ thuật để sửa chữa thiết bị đào tạo chuyên ngành:– KHOA DƯỢC,- KHOA XN,- KHOA KHCB,- KHOA RĂNG HÀM MẶT,

– KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

– BỘ MÔN VLTL-PHCN

– VÀ TẤT CẢ THIẾT BỊ CƠ SỞ TRƯỜNG.

Đảm trách việc kiểm tra xử lý điện, nước các nhà: NHÀ GIẢNG ĐƯỜNG-LỚP HỌC 4 TẦNG (Khu nhà C).

12

Lê Văn Long

Nhân viên

 Ngạch: Cán sự/Cao đẳng tin học
Làm việc theo ngạch cán sự, chuyên trách: -Chuyên trách việc theo dõi quản lý, điều phối phục vụ công tác giảng đường lớp học.-Theo dõi sử dụng thiết bị máy móc phương tiện giảng đường lớp học.
Chịu trách nhiệm Quản lý tài sảnChịu trách nhiệm quản lý tài sản Giảng đường lớp học, chịu trách nhiệm việc hư hao, mất mát, thất lạc tài sản, xử lý những phát sinh (nếu có) của 15 giảng đường: 101, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 702, 703.

13

Hồ Quốc Hiếu

Nhân viên

 Ngạch : Cán sự/Cao đẳng tin học
Làm việc theo ngạch cán sự, chuyên trách: -Chuyên trách việc theo dõi quản lý, điều phối phục vụ công tác giảng đường lớp học.-Theo dõi sổ sử dụng thiết bị máy móc phương tiện giảng đường lớp học.
Chịu trách nhiệm Quản lý tài sảnChịu trách nhiệm quản lý tài sản Giảng đường lớp học, chịu trách nhiệm việc hư hao, mất mát, thất lạc tài sản, xử lý những phát sinh (nếu có) của 20 giảng đường: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, HT2, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611.

14

Ngô Văn Hưng

Nhân viên

 Nhân viên hợp đồng
Làm việc theo chế độ hợp đồng, chuyên trách: – Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng tài sản phục vụ giảng đường.- Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng tài sản ký túc xá.- Kiểm tra việc sử dụng tài sản các cơ sở khác còn lại theo định kỳ.
Sửa chữa nhỏ mộc, nề.