PHÒNG QUẢN TRỊ - TRANG THIẾT BỊ

1. Chức năng

Phòng Quản trị-Trang thiết bị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường bao gồm đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo trì và thanh lý tài sản phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1 Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, làm luận chứng xin kinh phí đầu tư, theo dõi thiết kế thi công xây dựng và có trách nhiệm về kỹ thuật đối với các công trình làm việc của Trường. Tổ chức nghiệm thu và theo dõi quyết toán công trình.

2.2 Nắm vững sơ đồ mặt bằng đất đai, sơ đồ thiết kế và tình trạng về các công trình nhà ở, nhà làm việc, điện, nước… của từng khu vực thuộc Trường để đề xuất ý kiến về xây dựng cơ bản và sửa chữa.

2.3 Lập kế hoạch kinh phí hằng năm, dự trù mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, phụ tùng linh kiện máy móc, văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học… trang bị cho các đơn vị bộ môn, khoa, phòng và các tổ chức trong Trường.

2.4 Tổ chức mua sắm, tiếp nhận vật tư trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học từ nguồn ngân sách và viện trợ theo đúng quy định, lập phương án phân phối trình Ban giám hiệu duyệt. Phối hợp với các đơn vị triển khai lắp đặt vận hành máy móc khi được cung cấp, lập hồ sơ và nội quy sử dụng máy.

2.5 Lập kế hoạch bảo dưỡng, tổ chức quản lý và theo dõi sửa chữa máy móc, thiết bị khi hư hỏng. Điều phối máy móc, thiết bị giữa các bộ môn, khoa, phòng, ban trong Trường, liên hệ trao đổi thiết bị cần thiết với các cơ quan bạn sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt.

2.6 Giúp Ban giám hiệu quản lý, tổ chức triển khai và thực hiện các dự án đầu tư để xây dựng phát triển trường.

2.7 Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, lập hồ sơ quản lý máy móc, trang thiết bị; định kỳ tổ chức kiểm tra máy móc thiết bị kỹ thuật nhà trường.

2.8 Kiểm kê báo theo quy định, đề xuất ý kiến xử lý những tài sản, thiết bị hư hỏng theo quy định.

2.9 Lập kế hoạch in ấn sách, tài liệu và các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng thực địa của trường.

2.10 Chuẩn bị, cung cấp các phương tiện nghe-nhìn và các phương tiện khác phục vụ đại hội, hội nghị, hội thảo, hội họp, các sự kiện văn nghệ, thể thao trong Trường…

2.11 Lập kế hoạch hằng năm và quản lý toàn bộ công tác sửa chữa nhỏ và chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước, chịu trách nhiệm quản lý và đề xuất ý kiến sử dụng kinh phí và hợp đồng sửa chữa.

2.12 Quản lý và đảm bảo cung cấp điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho toàn cơ quan.

2.13 Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, theo dõi quản lý toàn bộ tài sản, vật tư thông dụng đã cấp phát cho các đơn vị hoặc những trang thiết bị ở những giảng đường, các công trình công cộng khác. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động của toàn trường.

2.14 Quản lý việc đóng, mở giảng đường theo lịch dạy học; quản lý các loại máy móc phục vụ giảng đường, kiểm tra hư hỏng và đề xuất để khắc phục sửa chữa.

2.15 Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường./.

Tập thể Cán bộ của Phòng
STT Họ tên Phân công nhiệm vụ
1 ThS. Lê Công Vượng

Trưởng phòng

ĐT: 0914.111.726

Email: lcvuong@dhktyduocdn.edu.vn

 * Công tác đảng:

– Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo, Tài chính của Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015- 2020

– Bí thư chi bộ Quản trị – Trang thiết bị, nhiệm kỳ 2017 – 2020

* Công tác chính quyền:

– Điều hành công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị – Trang thiết bị.

– Trực tiếp thực hiện công tác cán bộ, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, ký xuất cấp hàng hóa phục vụ dạy, học trong nhà trường.

– Dự thảo và trình Hiệu trưởng ký ban hành các loại văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Phòng, Khoa, Bôn môn, Trung tâm có liên quan đến đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

2 CN. Đinh Việt Cường

Phó trưởng phòng

ĐT: 0903.523.292

Email:

dvcuong@dhktyduocdn.edu.vn

– Trực tiếp mua sắm hàng hóa đặc thù, vật liệu điện nước.

– Tham gia công tác đấu thầu mua sắm tài sản cố định

 

 

3 CN. Nguyễn Sỹ Nam

Chuyên viên

ĐT: 0905.228.398

Email:

nsnam@dhktyduocdn.edu.vn

-Tổ trưởng Công đoàn phòng Quản trị – Trang thiết bị

-Thủ kho hóa chất, vật tư y tế, công cụ dụng cụ.

– Quản lý hành chính về nhập, xuất văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo các loại do phòng Quản lý đào tạo đề xuất.

4 CN. Hoàng Thị Thùy Trang

Cán sự

ĐT: 0934.740.099

Email:

htttrang@dhktyduocdn.edu.vn

– Trực tiếp thực hiện công tác đấu thầu mua sắm Hóa chất, vật tư y tế, công cụ dụng cụ chuyên ngành.
5 KS. Hoàng Thị Quang

Kỹ sư xây dựng

ĐT: 0905.599.482

Email:

htquang@dhktyduocdn.edu.vn

– Lập hồ sơ dự toán, thiết kế sửa chữa nhà, cửa, vật kiến trúc trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

– Lập hồ sơ hoàn công, quyết toán các hạng mục sửa chữa nêu trên

– Kiêm nhiệm công tác chuyên môn do Ban quản lý Dự án xây dựng cơ bản của Trường phân công.

– Thực hiện công tác hành chính của Chi bộ, Phòng Quản trị – TTB

6 KS. Hồ Gia Lâm

Kỹ sư xây dựng

ĐT: 0914.169.456

Email:

hglam@dhktyduocdn.edu.vn

– Chuyên trách công tác đầu tư xây dựng.

– Thường trực theo dõi các hạng mục công trình xây dựng tại cơ sở 2, giúp việc cho Ban quản lý dự án của Trường.

7 CN. Võ Hồng Văn

Chuyên viên

ĐT: 0914.288.265

Email:

vhvan@dhktyduocdn.edu.vn

 

– Giám sát công sửa chữa tài sản cố định, điện, nước, xây dựng cơ bản các khu vực ngoài sự quản lý của Khoa, Bộ môn theo hồ sơ thiết kế, dự toán đã được phê duyệt

– Công tác môi trường y tế, hồ sơ xử lý nước thải trong nhà trường.

– Tham gia công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa.

8 KS. Nguyễn Văn Học

Kỹ sư điện

ĐT: 0905.145.958

Email:

nvhoc@dhktyduocdn.edu.vn

 

– Thường trực cơ sở 2 của trường

– Sửa chữa, giám sát sửa chữa tài sản cố định (máy móc, thiết bị y tế…) trong toàn trường.

– Thực hiện công tác quản lý tài sản công trong toàn trường (Cập nhật danh mục, kiểm kê, điều chuyển, thanh lý…)

– Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế, chuyên bị chuyên dùng khác tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa.

9 KS. Ngô Ngọc Hưng

Kỹ thuật viên

ĐT: 0905.145.958

Email:

nnhung@dhktyduocdn.edu.vn

 

– Quản lý, sửa chữa hệ thống điện, nước, điện thoại trong toàn trường.

– Theo dõi, định kỳ mời đơn vị chức năng giám định an toàn lao động các thiết bị: Nồi hấp hơi các loại, thang máy, thiết bị khác…

– Theo dõi, ghi, tổng hợp các đơn vị, cá nhân liên quan có sử dụng nguồn điện, nước trong nhà trường để quyết toán hàng tháng.

– Báo cáo hiện trạng và xác nhận sửa chữa, thay thế các hạng mục xây dựng, kiến trúc liên quan các khu vực công cộng.

Translate »