PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QLSV

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trên cơ sở chia tách từ Phòng Quản lý Đào tạo (cũ). Phòng CTCT & QLSV là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên.

 

CHỨC NĂNG

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh viên (SV) và học viên (HV) theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công tác quản lý SV, HV toàn Trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định của Nhà trường có liên quan.

 NHIỆM VỤ

I. Nhiệm vụ chính

 1. Là đầu mối tập hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết các ý kiến phản ánh của SV, HV, các phòng ban, khoa, bộ môn và cơ sở thực tập về các mặt liên quan đến việc học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt nói chung của SV, HV; Định kì tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, các phòng ban, khoa, bộ môn với SV, HV.
 2. Chủ trì tổ chức đón tiếp SV, HV trúng tuyển; Tiếp nhận danh sách nhập học, tạo mã số sinh viên theo từng ngành/chuyên ngành học; Sắp xếp, bố trí vào các lớp học, chỉ định ban cán sự lớp lâm thời và tổ chức họp lớp cho bầu lại ban ban sự lớp vào đầu năm học; Báo cáo Ban Giám hiệu những trường hợp còn thiếu thủ tục hồ sơ khi nhập học và đề xuất biện pháp xử lý; Tiến hành làm thẻ sinh viên; Hậu kiểm hồ sơ nhập học.
 3. Triển khai, phổ biến cho SV, HV tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể.
 4. Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị, tư tưởng; học tập nội quy, quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ cho SV, HV trong quá trình học tập tại Trường.
 5. Triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV, HV theo từng học kỳ, năm học và khóa học để làm căn cứ xét kỷ luật, khen thưởng, học bổng, thi và thi tốt nghiệp.
 6. Xác nhận và hậu kiểm chế độ chính sách xã hội cho SV, HV theo quy định hiện hành.
 7. Thống kê, tổng hợp dữ liệu SV, HV vào phần mềm và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên.
 8. Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, tư vấn cho BGH trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ SV khởi nghiệp.
 9. Tiếp nhận và giải quyết việc ở nội trú của SV, HV; Thực hiện việc phổ biến tuyên truyền SV, HV nội trú thực hiện nội quy ký túc xá.
 10. Tổng hợp, cập nhật danh sách SV, HV ngoại trú theo từng khu vực để nắm bắt tình hình và cung cấp thông tin khi có yêu cầu.
 11. Xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến công tác sinh viên.
 12. Đầu mối huy động, tổ chức cho SV, HV tham gia các hoạt động liên quan đến thiên tai, dịch bệnh…
 13. Kết nối và tiếp nhận các nguồn học bổng của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao học bổng tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập.
 14. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Phòng theo quy định của Nhà trường.
 15. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ phối hợp

 1. Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho SV, HV; Theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của SV, HV.
 2. Thực hiện việc hậu kiểm hồ sơ nhập học, chế độ chính sách cảu SV, HV
 3. Triển khai cho cựu SV, HV, thực tập sinh: Duy trì mối liên hệ qua các kênh thông tin; Cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý hồ sơ; Tham gia hoạt động đánh giá sau đào tạo.
 4. Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp cho SV, HV; Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá các đối tượng đào tạo đầu vào, đầu ra.
 5. Kiểm tra vệ sinh thực phẩm, vệ sinh chung tại Trường, giải quyết các yêu cầu phục vụ cho sinh hoạt của SV, HV.
 6. Phối hợp rà soát, xây dựng Quy chế và các quy trình thực hiện học tập, NCKH và sinh hoạt của SV, HV.
 7. Phối hợp với Y tế cơ quan và các đơn vị chức năng tổ chức khám sức khỏe cho SV, HV theo quy định và thực hiện chế độ BHYT.
 8. Tổ chức cho SV, HV tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ và các hoạt động giải trí lành mạnh khác.
 9. Phối hợp tham gia, tổ chức tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, ngày hội việc làm cho SV, HV. Tổ chức quảng bá, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp.
 10. Tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ; Hỗ trợ, đinh hướng mọi mặt hoạt động cho SV, HV.
 11. Quản lý, theo dõi những dụng cụ tài sản được trang bị cho Ký túc xá sinh viên. Đề xuất tổ chức mua sắm bổ sung những dụng cụ trang thiết bị phục vụ cho học tập và sinh hoạt của SV, HV.
 12. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các chính sách về phục vụ cộng đồng.
 13. Phối hợp với BHXH Quận Hải Châu triển khai bổ sung kiến thức cho SV, HV về thông tuyến khám chữa bệnh và các vấn đề khác liên quan đến BHYT.
 14. Phối hợp với công an quản lý an ninh an toàn, trật tự xã hội đối với SV, HV nội, ngoại trú và làm thủ tục tạm trú tạm vắng.

III. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường

Địa chỉ văn phòng: Tầng 1, nhà B, cơ sở 1.

Điện thoại phòng làm việc: 02363843227

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

 • Ông Nguyễn Gia Hằng: 2001 – 2005
 • Ông Phạm Ba: 2006 – 2008
 • Bà Nguyễn Thị Tâm: 2009 – 2013
 • Bà Nguyễn Thị Nhạn: 2014 đến nay

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAy

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên hiện có 06 CBVC

STT Họ và Tên Chức Vụ Email
1 Nguyễn Thị Nhạn TP-Chuyên viên ntnhan@dhktyduocdn.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Minh Phó TP-GV nthminh@dhktyduocdn.edu.vn
3 Phạm Thị Hải Chuyên viên pthai@dhktyduocdn.edu.vn
4 Trịnh Đình Hòa Chuyên viên tdhoa@dhktyduocdn.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thanh Châu Cán sự nttchau@dhktyduocdn.edu.vn
6 Nguyễn Thị Yến Cán sự ntyen@dhktyduocdn.edu.vn
Translate »