Giấy báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2022

628

Giấy báo của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2022, xem tại đây.