Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học năm 2022

4878

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học năm 2022, Thí sinh có thể tại giấy báo về theo các đường liên kết sau đây:

  1. Ngành Điều dưỡng: file ĐHLT, file ĐHVLVH

  2. Ngành Dược.

  3. Ngành KT Xét nghiệm: file ĐHLT, file ĐHVLVH

  4. Ngành KT HAYH: file ĐHLT, file ĐHVLVH

  5. Ngành KT PHCN: file ĐHLT, file ĐHVLVH

  6. Hướng dẫn nhập học ĐHLT

  7. Hướng dẫn nhập học ĐHVLVH