ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng:

– Tổng số Liên chi đoàn: 10 (trong đó 9 LCĐ sinh viên; 1 LCĐ cán bộ)

– Tổng số đoàn viên của trường: 3.250, trong đó: 3.204 đoàn viên là sinh viên, 120 đoàn viên là cán bộ viên chức (số liệu năm 2019).

– Ban Chấp hành Đoàn Trường khoá XXVII có 21 đồng chí, 01 Bí thư; 02 Phó Bí thư; 07 UV Ban Thường vụ.

Kế thừa và phát huy truyền thống của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp sinh viên; tạo môi trường lành mạnh để sinh viên phấn đấu, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành; đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, cán bộ – giảng viên trẻ. Phát huy thế mạnh hoạt động của các phong trào Đoàn với những bước chuyển trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

“TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN KẾT,  SÁNG TẠO, TRI THỨC, TÌNH NGUYỆN VÀ HỘI NHẬP”

  1. Liên chi Đoàn khoa Y. Bí thư: Đ/c Hồ Hữu Thành
  2. Liên chi Đoàn khoa Dược. Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Giang
  3. Liên chi Đoàn khoa Điều dưỡng. Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Lan
  4. Liên chi Đoàn khoa Răng – Hàm – Mặt. Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang
  5. Liên chi Đoàn khoa Xét nghiệm y học. Bí thư: Đ/c Ngô Nhật Minh
  6. Liên chi Đoàn khoa Y tế công cộng. Bí thư: Đ/c Hồ Nguyễn Kim Trâm
  7. Liên chi Đoàn Phục hồi chức năng. Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Lệ Trinh
  8. Liên chi Đoàn Gây mê hồi sức. Bí thư: Đ/c Nguyễn Hữu Thọ
  9. Liên chi Đoàn Hình ảnh y học. Bí thư: Đ/c Nguyễn Minh Trí
Translate »