Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Phú Túc xã Hòa Phú, huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng

96

Nằm trong các hoạt tình nguyện Hè năm 2023, sáng ngày 20/8/2023, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng và các đơn vị: Đoàn Thanh niên CATP, Đoàn Thanh niên Cục C08 – BCA, Đoàn Thanh niên Bệnh viện 199-BCA, Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho thôn, bản năm 2023, tại thôn Phú Túc xã Hòa Phú, huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình triển khai với các nhóm nhiệm vụ, nội dung chính như: Giúp cho người dân tại địa phương tiếp cận kỹ năng sử dụng máy tính, tổ chức thu mua hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân, hỗ trợ các em học sinh được tập huấn hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, tặng 24 chiếc bàn, 600 chiếc ghế phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho 06 thôn Hòa Thọ, An Châu, Hòa Phước, Hòa Phát, Đông Lâm, Hội Phước xã Hòa Phú, tặng 02 loa xách tay phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho bà con nhân dân thôn Phú Túc và nhà Gươl, Trao tặng 200 suất quà mỗi xuất trị giá 200.000đ cho đồng bào Cơtu, khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 170 hộ dân với 651 nhân khẩu là người đồng bào Cơ tu tại thôn Phú Túc. Chương trình với tổng chi phí triển khai gần 200 triệu đồng.

Đây là chương trình hết sức ý nghĩa thông qua hoạt động này nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện các công trình thanh niên ở cấp thôn, bản và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh của hoạt động tình nguyện:

Nguồn: Đoàn TN Nhà trường