DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19 CỦA BỘ Y TẾ

2158

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19 CỦA BỘ Y TẾ

A1. NĂM 2020

  1. Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid19”. Tải về
  2. Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT- PCR được ban hành kèm theo. Tải về
  3. Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tếVề việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19). Tải về
  4. Quyết định số 3351/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)”. Tải về
  5. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19”. Tải về
  6. Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. Tải về
  7. Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19. Tải về
  8. Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Tải về
  9. Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19. Tải về
  10. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tải về

A2. NĂM 2021

11. Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ “xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn). Tải về

12. Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chấn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Tải về

13. Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Banhành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-COV-2. Tải về

14. Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Tải về

15. Quyết định số 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký. Tải về

16. Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19. Tải về