Đ/c Lê Văn Nho – Bí thư Đảng ủy
Email: lvnho@dhktyduocdn.edu.vn

——————————————————————————————————

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG
KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN – ĐOÀN THỂ GHI CHÚ
01 Đồng chí: Lê Văn Nho Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường
02 Đồng chí: Lê Thị Thúy Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
03 Đồng chí: Hoàng Hữu Khôi Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên – Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên
04 Đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Thu Đảng ủy viên – Phó trưởng phòng Đào tạo đại học
05 Đồng chí: Tôn Hoàng Hương  Đảng ủy viên – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tài chính kế toán
06  Đồng chí: Phạm Đức Thắng Đảng ủy viên – Phó trưởng Khoa Dược
07  Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn Đảng ủy viên – Trưởng Khoa Răng hàm mặt
08 Đồng chí: Đặng Văn Thởi Đảng ủy viên – Phó Trưởng Khoa Y
09  Đồng chí: Huỳnh Thị Ly Đảng ủy viên – Phó trưởng Khoa Điều dưỡng
10 Đồng chí: Cao Bích Thủy Đảng ủy viên – Phó Trưởng Bộ môn VLTL-PHCN

 

——————————————————————————————————

 

Translate »