ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

325

Chiều ngày 05/01/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị (mở rộng) tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, Đảng uỷ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và đánh giá toàn diện các mặt công tác: công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn của Nhà trường, công tác đoàn thể chính trị, Công đoàn và Đoàn thanh niên Nhà trường, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với 21 giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, trong đó: công tác xây dựng đảng, phấn đấu kết nạp 12 – 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, phấn đấu đảng bộ đạt tiêu chuẩn đảng bộ “Hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hội nghị đã thông qua chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ năm 2023.

Nhằm kịp thời, động viên khen thưởng các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, hội nghị đã trao tặng giấy khen cho chi bộ Khoa Y, chi bộ Khối Đào tạo đạt tiêu chuẩn chi bộ “Hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022, trao tặng giấy khen cho 23 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022, trao công nhận chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2022 cho 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Một số hình ảnh buổi tổng kết:


Nguồn: Văn phòng Đảng uỷ