Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

209

Chiều ngày 03/7/2023, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, về phía Quận ủy Hải Châu có đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí đại diện cho các Ban tham mưu giúp việc Quận ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; BTV Công đoàn; BTV Đoàn thanh niên; Chi ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường.

Hội nghị đã báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025  trong 2 nửa nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Xây dựng chính quyền; Công tác đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên; Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn; Công tác quốc phòng và an ninh. Các nhiệm vụ đã được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể đạt tiến độ và vượt hơn so với nghị quyết đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm, nêu lên tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong đó có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong nửa nhiệm kỳ qua, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong nửa nhiệm còn lại.

Phát huy kết quả đã được trong nửa nhiệm kỳ qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại mà đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, bằng các nhóm giải pháp căn cơ, nhằm thúc đẩy triển khai triệt để các nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Tại hội nghị cũng đã tiếp thu lĩnh hội ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Đồng chí Lê Văn Nho, Bí thư Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị