ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN 21-KL/TW

758
Chiều ngày 30/3/2022 Đảng uỷ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khoá XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều Đảng viên không được làm và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng chuyên đề hằng năm về “học tập tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 đến năm 2025.
Hội nghị do đồng chí Hoàng Giang Yên Thuỷ – Báo cáo viên Thành uỷ – UVBTV Quận uỷ – Trưởng Ban tuyên Giáo Quận uỷ Hải Châu báo cáo.
Tham dự tại hội nghị có: Đồng chí Lê Văn Nho – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Lê Thị Thuý – UV.BTV – CN.UBKT Đảng uỷ – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn Nhà trường, đồng chí Hoàng Hữu Khôi – Đảng uỷ viên – Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn, BTV Đoàn TN, các đồng chí Uỷ viên UBKT Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trực thuộc trường và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Nho -Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, Kết thúc Hội nghị Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sát với tình hình thực tiễn của Nhà trường, tăng cường việc kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu mỗi cấp ủy và đơn vị.
Ngoài ra, tổ chức việc viết thu hoạch cá nhân sau hội nghị, xây dựng cam kết rèn luyện và đăng ký thi đua thực hiện theo Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng xây dựng chuyên đề hằng năm về “học tập tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 đến năm 2025.
Một số hình ảnh của Hội nghị:
Tin bài: Văn phòng Đảng ủy