Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của chi bộ Khối Đào tạo

126

(Dangbodanang.vn) – Chi bộ Khối Đào tạo thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn đề ra hằng năm. Chi bộ đã được Đảng ủy Trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2018 – 2022 và được Quận ủy Quận Hải, Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng.

Chi bộ Khối Đào tạo hiện có 13 đảng viên (12 chính thức, 01 dự bị), có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 05 phòng chức năng gồm: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên và Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội. Có được những thành tích trong suốt nhiều năm liền là sự cố gắng của cả tập thể cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ lãnh đạo, mà vai trò lãnh đạo của cấp ủy có ý nghĩa quan trọng trong viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Khối Đào tạo.

Nhiệm vụ chính trị chuyên môn: Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy đề ra hằng năm, Chi bộ đã lãnh đạo tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuyên môn, cụ thể: lãnh đạo phòng Đào tạo đại học thực hiện tốt công tác tuyển sinh hằng năm, đảm bảo đủ số lượng và đúng quy định, quản lý, rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo, triển khai các kế hoạch dạy học hằng năm đảm bảo đúng tiến độ, kể cả trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chỉ đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục triển khai thành công việc kiểm định, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và 05 chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định và đánh giá ngoài. Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học mở thành công 02 mã ngành đào tạo sau đại học là Chuyên khoa cấp 1 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học và Điều dưỡng, hiện đã tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên. Lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên, chỉ đạo thực hiện giải quyết các chế độ chính sách trong học tập, đặc biệt là việc miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, học bổng và hỗ trợ học tập cho sinh viên nghèo vượt khó. Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội đã tích cực tham mưu cho Nhà trường mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng ngàn cán bộ y tế của khu vực miền Trung, Tây Nguyên…

Công tác xây dựng Đảng: Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã kết nạp được 3 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. 100% Đảng viên trong Chi bộ là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Chi bộ không có Đảng viên yếu kém, không có Đảng viên vi phạm các điều đảng viên không được làm theo quy định của Bộ chính trị. Chi bộ luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, thực hiện tốt các quy định về sinh hoạt chi bộ. Đảng viên trong Chi bộ tham gia đầy đủ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; tham dự đầy đủ các buổi hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng quy định về những điều Đảng viên không được làm…

Công tác đoàn thể: Chi bộ đã lãnh đạo Tổ Công đoàn Khối Đào tạo thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được công đoàn cấp trên giao, tham gia thực hiện tốt các phong trào do công công đoàn Trường phát động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả cao.

Đạt được thành tích như trên là nhờ Chi bộ đã bám sát quy định của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy, đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chi bộ trong công tác tổ chức, triển khai sinh hoạt chi bộ và phát huy cao tinh thần nêu gương, trách nhiệm, tính sáng tạo của mỗi đảng viên. Chi bộ đã thực hiện nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội quy sinh hoạt đều có sự chuẩn bị trước và thông qua cấp ủy, nội dung sinh hoạt được thực hiện theo từng chuyên đề chính cho mỗi kỳ sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt đã đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt Chi ủy mở rộng (gồm những trưởng đơn vị thuộc Chi bộ chưa là đảng viên) để quán triệt các nội dung chỉ đạo thực hiện hằng quý; đề ra giải pháp để chỉ đạo thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Chi bộ. Việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại đảng viên cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, Bí thư Chi bộ Khối đào tạo chia sẻ: Chi ủy Chi bộ đóng vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của các đơn vị trực thuộc, gắn kết vai trò lãnh đạo của các trưởng đơn vị, xây dựng quy chế làm việc giữa đảng, chính quyền và các đoàn thể, trong đó lấy vai trò lãnh đạo của Đảng làm chủ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy được sức mạnh của tập thể để thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Phát huy dân chủ, tiếp thu các ý kiến góp ý chính đáng của quần chúng để giải quyết kịp thời các vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, luôn phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo để đảng viên và quần chúng noi theo. Đây là một số kinh nghiệm đã được Chi bộ rút ra và đánh giá tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chi bộ Khối Đào tạo được đánh giá là chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”. Điều đó khẳng định tính đúng đắn trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ trong những năm qua. Khẳng định vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên là hạt nhân, là yếu tố quyết định cho sự thành công và thắng lợi của Đảng, như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.

Lưu Văn Tài (Nguồn: Dangbodanang.vn)