Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027

394

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức trong hai ngày 9 và 10/10 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của 300 đại biểu. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có 07 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4000 đoàn viên của Trường tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đồng chí Hoàng Hữu Hải – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng vinh dự được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khoá XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin chúc mừng đồng chí Hoàng Hữu Hải – Bí thư Đoàn trường, chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp.

Nguồn: Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng