ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

468

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 23/6/2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Sáng ngày 25/10/2022, chi bộ Tổ chức – Hành chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm tổng kết đánh giá các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Nho, Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng dự có đồng chí Hoàng Hữu Khôi, Đảng uỷ viên-Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Lê Công Vượng, Bí thư chi bộ Quản trị – Trang thiết bị Nhà trường và các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tại đại hội đồng chí Nguyễn Tiến Long – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 thay mặt chi bộ báo cáo những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Bên cạnh đó, chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ hoàn thiện nội dung đưa vào nghị quyết nhiệm kỳ 2022 – 2025 các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể; công tác xây dựng đảng, bám sát các quy định của Trung ương, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Đề ra chỉ tiêu phát triển quần chúng ưu tú vào Đảng và các nhiệm vụ chính trị chuyên môn gắn với hoạt động công tác của Nhà trường và nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất đã bầu chi uỷ chi bộ Tổ chức – Hành chính, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm có 3 đồng chí, bầu đồng chí Vũ Thị Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Tin, ảnh: Trung tân CN Thông tin-Truyền thông và Thư viện