Công văn của Trung tâm Lao động Nước ngoài – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức-Khóa 7 Đợt 2 (năm 2021)

696

Xem  nội dung Công văn về việc Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức-Khóa 7 Đợt 2 (năm 2021) tại đây.